Baidu

 当前位置:资源天下查询网首页>>>医药健康>>>中药名方


 疾 病:  (可以输入症状,药方,疗效,成分等的任意关键字)

共有 10 个相关结果  


·结果 1
油姜引
油姜引
【来源】《仙拈集》卷一。
【组成】香油200毫升生姜汁80毫升
【用法】灌下。痰去立愈。
【主治】中风痰壅,或不能言。


·结果 2
橙香饼儿
橙香饼儿
【来源】《饮膳正要》卷二。
【组成】新橙皮30克(焙,去白)沉香15克白檀15克缩砂15克白豆蔻仁15克荜澄茄9克南硼砂9克(别研)龙脑6克(别研)麝香6克(别研)
【用法】上药研为细末,甘草膏和剂印饼。每用1饼,徐徐噙化。
【功用】宽中顺气,清利头目。
【主治】脘腹胀痛,食欲不振,头目昏眩。


·结果 3
保元汤1
保元汤1
【来源】《博爱心鉴》。
【组成】人参3克黄耆9克甘草2克肉桂1.5~2克
【用法】上药用水300毫升,加生姜1片,煎至150毫升。不拘时服。
【主治】痘疮气虚顶陷者。
按:方中肉桂原书无用量,现据《景岳全书》卷六十三补。


·结果 4
香曲散
香曲散
【来源】《普济方》卷一七二。
【组成】大麦生曲
【用法】上熬曲令微香,研末。每次服2克。如无曲,用大麦芽亦得。
【主治】饮食过饱,心烦脘闷,但欲卧而腹胀者。


·结果 5
天麻散4
天麻散4
【来源】《证治准绳·女科》卷五。
【组成】天麻22.5克白附子(炮)南星(炮)半夏(汤洗七次去滑,姜制)全蝎(炒)各15克
【用法】上为细末。每服3克,生姜、薄荷酒调和,不拘时灌下。
【主治】产后中风口噤。


·结果 6
涩精金锁丹
涩精金锁丹
【来源】《中藏经》卷下。
【组成】韭子200克(酒浸三宿,滤出焙干)
【用法】上药杵为末,酒糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每次20丸,空腹时用酒送下。
【主治】遗精。


·结果 7
青风羚羊汤
青风羚羊汤
【来源】《医宗金鉴》卷七十七。
【组成】羚羊角3克玄参3克地骨皮3克车前子4.5克川芎3克羌活3克细辛1.5克
【用法】上药为粗末。以水300毫升,煎至150毫升,空腹时温服。
【主治】青风内障。


·结果 8
四生散
四生散
【来源】《太平惠民和剂局方》卷一。
【组成】黄耆川羌活沙苑蒺藜白附子(生用)各等分
【用法】上为细末。每服6克,薄荷酒调下。如肾脏风下疰生疮,以腰子批开,以药末6克含定裹好,煨香熟,空腹时细嚼,以盐酒送下。
【主治】肝肾风毒上攻,眼赤痒痛,羞明多泪,风毒下注,脚膝生疮;及遍身风癣,服药不验,常觉两耳中痒。


·结果 9
秘方化滞丸
秘方化滞丸
【来源】《丹溪心法附余》卷三。
【组成】南木香(坚实者,不见火)丁香(去苞,不见火)青皮(四花者,去瓤)红橘皮(水浸,去白)黄连(大者)各7.5克京三棱(慢火煨)莪术(慢火煨)各15克半夏曲(拣白净半夏研末,生姜自然汁和为饼,晒干)7.5克
【用法】上药八味,晒干,和研为细末。用巴豆去壳,滚汤泡,逐一研开,去心膜,以瓦器盛,用好醋浸过一宿,慢火熬至醋干,称18克重,研细,将前药末和入再研令匀。再加乌梅用肉厚者,打碎核,细锉,火焙干,为细末,称15克重,用米醋调略清,慢火熬成膏,和入前药,上统和匀了,用白面24克,水调成糊为丸,如粟米大。每服5~7丸,体强10丸,五更空腹时用橘皮汤调下。常服磨滞,不欲通泄,津液咽下;停食饱闷,枳壳汤下;但有所积物,取本汁冷下;因食吐不止,津液咽下即止;,食泻不休及霍乱呕吐,俱用冷水下;赤痢,冷甘草汤下;白痢,冷干姜汤下;心动,石菖蒲汤下,赤白痢,冷甘草、干姜汤下;诸气痛,生姜、橘皮汤下;小肠气痛,茴香酒下;妇人血气,当归汤下;若欲宣积,滚姜汤下,仍加丸数,未利再服,利多,饮冷水一口补住。小儿量岁数加减。疳积常服,米饮下,不拘时服。此药得热则行,得冷则止。
【功用】理气化积。
【主治】食积气滞,心腹胀痛。
【禁忌】孕妇勿服。


·结果 10
止血立应散
止血立应散
【来源】《古今医鉴》卷七。
【组成】大黄(酒浸)15克青黛3克槐花(炒)3克血余15克(煅存性)
【用法】上为末。每服9克,食后用栀子、丹皮各6克,煎汤调下。
【主治】吐衄不止。
【加减】有热,加地骨皮9克。


Copyright 2000-2006 资源天下查询网(https://q.kj009.net)版权所有